1.4a NosotrosÉs un espai que s’ha anat construint de mica en mica, gràcies als esforços i la dedicació de diferents persones en moments puntuals i a les aportacions de llibres i discos d’amics i simpatitzants.

Comencem l’aventura de catalogació i organització del patrimoni l’any 2001, gràcies a la important labor realitzada per la bibliotecària brasilera Neise Mara Cardozo i la guionista i psicòloga argentina Susana Klein. Aquesta primera etapa va durar fins l’any 2004 i va ser una fase de treball de portes a dins.

Després, es va incorporar a l’equip la periodista i comunicadora brasilera Raquel Gomes d’Oliveira i posteriorment l’empresària i restauradora mexicana Irma Quintero. Raquel va ser peça clau en la fase d’obertura al públic i en la dinamització dels primers esdeveniments. Irma va prendre el relleu en la coordinació d’activitats i la reorganització de l’espai, duent a terme noves i reeixides iniciatives.

També el local es va anar transformant a poc a poc, gràcies al valuós treball fet per Sebastià Alonso, responsable de manteniment. Es va crear una sòlida infraestructura i es van adaptar els espais per poder disposar d’una sala polivalent, apta per a projeccions audiovisuals i esdeveniments en directe. També es va crear una sala d’exposicions.

La primera obertura al públic es va dur a terme el dia 21 d’abril del 2006. A partir d’aquesta data, hem anat realitzant activitats puntuals i millorant les nostres instal·lacions amb l’objectiu de fer de La Biblio un lloc més acollidor.

.

En 2011 ens constituïm com Associació Cultural.

.

historia

.

Si vols saber més sobre la nostra història, pots consultar els següents arxius:

Memòria  2013

Memòria  2012

Memòria  2011

Cronologia  2003-2011

.

. .

.

1.4a NosotrosEs un espacio que se ha ido construyendo poco a poco, gracias a los esfuerzos y la dedicación de diferentes personas en momentos puntuales y a las aportaciones de libros y discos de amigos y simpatizantes.

Comenzamos la aventura de catalogación y organización del acervo en el año 2001, gracias a la importante labor realizada por la bibliotecaria brasileña Neise Mara Cardozo y la guionista y psicóloga argentina Susana Klein. Esta primera etapa duró hasta el año 2004 y fue una fase de trabajo de puertas a dentro.

Después, se incorporó al equipo la periodista y comunicadora brasileña Raquel Gomes de Oliveira y posteriormente la empresaria y restauradora mexicana Irma Quintero. Raquel fue pieza clave en la fase de apertura al público y en la dinamización de los primeros eventos. Irma tomó el relevo en la coordinación de actividades y la reorganización del espacio, llevando a cabo nuevas y exitosas iniciativas.

También el local se fue transformando poco a poco, gracias al valioso trabajo hecho por Sebastià Alonso, responsable de mantenimiento. Se creó una sólida infraestructura y se adaptaron los espacios para poder disponer de una sala polivalente, apta para proyecciones audiovisuales y eventos en directo. También se creó una sala de exposiciones.

La primera apertura al público se llevó a cabo el día 21 de abril del 2006. A partir de esta fecha, hemos ido realizando actividades puntuales y mejorando nuestras instalaciones con el objetivo de hacer de La Biblio un lugar más acogedor.

.

En 2011 nos constituimos como Asociación Cultural.

.

historia

.

Si quieres saber más sobre nuestra historia, puedes consultar los siguientes archivos:

Memoria 2013

Memoria 2012

Memoria 2011

Cronología  2003-2011

.

. .

.