.

[tabs slidertype=»left tabs»] [tabcontainer] [tabtext]’Angels, diables…i pastorets'[/tabtext] [tabtext]’Aquellos años grises'[/tabtext][tabtext]»Cuadernos de Malí»[/tabtext][tabtext]’Espectacles per a nens i nenes de Catalunya. Cinema, dansa, música i teatre.'[/tabtext][tabtext]’La ferida en la paraula'[/tabtext][tabtext]’Mi viaje a Togo'[/tabtext] [tabtext]’Mondomwouwé'[/tabtext][tabtext]’Sant Guim, arrels cap al futur'[/tabtext][tabtext]Revista Hamlet[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3a-Pastorets-copia.jpg» imagesize=»360×500″ css_class=»img.center»]

‘Angels, diables…i pastorets’

Ferran Baile

Únic estudi del fenomen de les representacions de Pastorets en tota Catalunya. Abasta des de la tradició centenària, les seves manifestacions socials, fins als canvis i les diferents formes de representació.

Preu: 8 euros

[/et_lb_image][/tab] [tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3b-Años-grises-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘Aquellos años grises’

Anna Rossell

És la història d’una nena de classe mitjana que creix en un barri de l’eixample de Barcelona de la postguerra i desperta a la consciència polític-social en els conflictius anys seixanta del segle passat.

Preu: 14 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3c.-AR-cuadernodeMali-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘Cuadernos de Malí’

Anna Rossell

Poemari fruit de l’estada d’Anna Rossell a Mali al desembre de 2010. Els poemes, fets al ritme que imprimeix el viatge, dibuixen el recorregut de la viatgera en l’espai i en el temps, i recullen les impressions i les vivències com si es tractés de l’objectiu d’una càmera que volgués deixar constància gràfica del viscut.

Preu: 12 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3d-Espectáculos-infantil-ferran-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘Espectacles per a nens i nenes de Catalunya. Cinema, dansa, música i teatre.’

Francesc Rosaura, Martí Olaya, Julio Lamaña y Ferran Baile

Aquesta és una compilació o inventari del treball que pensem que pot servir de referència a aquelles persones que es vulguin endinsar al món de l’espectacle. Els complets i laboriosos índexs que acompanyen l’obra pretenen facilitar el treball a futurs estudiosos.

Preu: 22 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3e-AR-Laferidadelaparaula-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘La ferida en la paraula’

Anna Rossell

Aquest llibre recull la trajectòria poètica de l’autora des de 2006 a 2009. El poemari aborda quatre temàtiques en registres diferents les dimensions dels quals configuren l’univers intel·lectual i espiritual de l’autora.

Preu: 12 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3f-AR-ViajeaTogo-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘Mi viaje a Togo’

Anna Rossell

El meu viatge a Togo no és un llibre de ficció, sinó l’autèntic relat del viatge que l’autora va realitzar a aquest país d’Àfrica occidental a l’abril de 2004. L’obra, escrita des de la immediatesa emocional de cada moment, recull dia a dia, les impressions viscudes en el transcurs d’aquest periple que ha deixat una profunda empremta en la seva protagonista.

Preu: 18,50 euros

[/et_lb_image][/tab] [tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3g-AR-mondomwouw+®-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘Mondomwouwé’

Anna Rossell

Novel·la protagonitzada per 46 personatges i situada al nord de Togo. És un caleidoscopi de nou veus narradores, monòlegs interiors que s’alternen i permeten conèixer vides, sentiments, opinions i punts de mira diferents sobre l’esdevenir del país i la vida quotidiana dels seus habitants, seguit contrastat amb anotacions del diari de viatge que escriu una estrangera i que serveix de contrapunt.

Preu: 12 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3h-Sant-Guim.-Arrels-cap-al-futur-Pessebre-Vivent-dels-Oficis-Perduts-copia-2.jpg» imagesize=»360×240″ image_title=»» css_class=»»]

‘Sant Guim, arrels cap al futur’

Ferran Baile

El Pessebre de Sant Guim de la Plana és una de les representacions de teatre popular més destacades del cicle de Nadal a Catalunya i, alhora, una de les mostres més significatives del patrimoni immaterial de les comarques lleidatanes. L’esforç ingent i constant de les dones i els homes, les nenes i els nens, d’aquest petit lloc de la Segarra, ha construït aquest poble de pessebre que, enmig del fred de l’hivern, reviu el naixement del nen Jesús tal com si hagués succeït allà mateix. Els oficis d’altres èpoques apareixen lligats a figures de carn i ossos, immòbils davant els vostres ulls, constituint un espai de veritable interès etnogràfic que descobrireu mentre us endinseu en els racons més íntims de cases amb aromes pretèrites i de carrerons amb segell identitari.

Preu: 15 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/4hamlet.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

Revista Hamlet

Preu: 4,95 euros

[/et_lb_image][/tab][/tabcontent] [/tabs]

.

.

.

<< Quiosc

 

 

 

.

[tabs slidertype=»left tabs»] [tabcontainer] [tabtext]’Angels, diables…i pastorets'[/tabtext] [tabtext]’Aquellos años grises'[/tabtext][tabtext]»Cuadernos de Malí»[/tabtext][tabtext]’Espectáculos para niños y niñas de Cataluña. Cine, danza, música y teatro.'[/tabtext][tabtext]’La ferida en la paraula'[/tabtext][tabtext]’Mi viaje a Togo'[/tabtext] [tabtext]’Mondomwouwé'[/tabtext][tabtext]’Sant Guim, arrels cap al futur'[/tabtext][tabtext]Revista Hamlet[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3a-Pastorets-copia.jpg» imagesize=»360×500″ css_class=»img.center»]

‘Angels, diables…i pastorets’

Ferran Baile

Único estudio del fenómeno de las representaciones de Pastorets en toda Cataluña. Abarca desde la tradición centenaria, sus manifestaciones sociales, hasta los cambios y las diferentes formas de representación.

Precio: 8 euros

[/et_lb_image][/tab] [tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3b-Años-grises-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘Aquellos años grises’

Anna Rossell

Es la historia de una niña de clase media que crece en un barrio del ensanche de Barcelona de la posguerra y despierta a la conciencia político-social en los conflictivos años sesenta del siglo pasado.

Precio: 14 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3c.-AR-cuadernodeMali-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘Cuadernos de Malí’

Anna Rossell

Poemario fruto de la estancia de Anna Rossell en Malí en diciembre de 2010. Los poemas, hechos al ritmo que imprime el viaje, dibujan el recorrido de la viajera en el espacio y en el tiempo, y recogen las impresiones y las vivencias como si se tratara del objetivo de una cámara que quisiera dejar constancia gráfica de lo vivido.

Precio: 12 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3d-Espectáculos-infantil-ferran-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘Espectáculos para niños y niñas de Cataluña. Cine, danza, música y teatro.’

Francesc Rosaura, Martí Olaya, Julio Lamaña y Ferran Baile

Ésta es una compilación o inventario del trabajo que pensamos que puede servir de referencia a aquellas personas que se quieran adentrar en el mundo del espectáculo. Los completos y laboriosos índices que acompañan la obra pretenden facilitar el trabajo a futuros estudiosos.

Precio: 22 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3e-AR-Laferidadelaparaula-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘La ferida en la paraula’

Anna Rossell

Este libro recoge la trayectoria poética de la autora desde 2006 a 2009. El poemario aborda cuatro temáticas en registros diferentes cuyas dimensiones configuran el universo intelectual y espiritual de la autora.

Precio: 12 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3f-AR-ViajeaTogo-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘Mi viaje a Togo’

Anna Rossell

Mi viaje a Togo no es un libro de ficción, sino el auténtico relato del viaje que la autora realizó a este país de África occidental en abril de 2004. La obra, escrita desde la inmediatez emocional de cada momento, recoge día a día, las impresiones vividas en el transcurso de este periplo que ha dejado una profunda huella en su protagonista.

Precio: 18,50 euros

[/et_lb_image][/tab] [tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3g-AR-mondomwouw+®-copia.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

‘Mondomwouwé’

Anna Rossell

Novela protagonizada por 46 personajes y situada al norte de Togo. Es un caleidoscopio de nueve voces narradoras, monólogos interiores que se alternan y permiten conocer vidas, sentimientos, opiniones y puntos de mira diferentes sobre el devenir del país y la vida cotidiana de sus habitantes, seguido contrastado con anotaciones del diario de viaje que escribe una extranjera y que sirve de contrapunto.

Precio: 12 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/3h-Sant-Guim.-Arrels-cap-al-futur-Pessebre-Vivent-dels-Oficis-Perduts-copia-2.jpg» imagesize=»360×240″ image_title=»» css_class=»»]

‘Sant Guim, arrels cap al futur’

Ferran Baile

El Pesebre de Sant Guim de la Plana es una de las representaciones de teatro popular más destacadas del ciclo de Navidad en Cataluña y, a la vez, una de las muestras más significativas del patrimonio inmaterial de las comarcas leridanas. El esfuerzo ingente y constante de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, de este pequeño lugar de la Segarra, ha construido este pueblo de pesebre que, en medio del frío del invierno, revive el nacimiento del niño Jesús tal como si hubiera sucedido allá mismo. Los oficios de otras épocas aparecen ligados a figuras de carne y huesos, inmóviles ante vuestros ojos, constituyendo un espacio de verdadero interés etnográfico que descubriréis mientras os adentráis en los rincones más íntimos de casas con aromas pretéritos y de callejones con sello identitario.

Precio: 15 euros

[/et_lb_image][/tab][tab][et_lb_image first_class=»1″ image_url=»http://www.bibliomusicineteca.com/wp-content/uploads/2014/04/4hamlet.jpg» imagesize=»360×500″ image_title=»» css_class=»»]

Revista Hamlet

Precio:  4,95 euros

[/et_lb_image][/tab][/tabcontent] [/tabs]

.

.

.

 << Quiosco

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.