Trobada en la qual es debaten temes d’actualitat des de diversos enfocaments, a partir de la intervenció de ponents especialitzats en els temes a tractar.

Les sessions estan coordinades pel psicòleg Daniel Rodrigo i es duen a terme l’últim divendres de cada mes. Abans de cada sessió té lloc la projecció d’una pel·lícula relacionada amb el tema a debatre (18:00 hores). A partir de les 20:00 hores, comença la tertúlia.

Entrada gratuïta.

1a Club de la Tertulia copia

Llista de sessions

[/et_lb_text_block] [/et_lb_resizable] [et_lb_resizable first_class=»1″] [et_lb_toggle heading=»2015″ state=»close» css_class=»»]

◦ L’amor, entre el terror i l’autenticitat – gener de 2015

◦ El joc responsable – febrer de 2015

◦ És real el progrés de la humanitat? – març de 2015

◦ Síria, una guerra que no s’ha d’oblidar. Xerrada amb Marc Marginedas – abril de 2015

◦ Child grooming’ i la lluita contra el cibercrimen – maig de 2015

◦ El sentir del migrant – juny de 2015

◦ Grècia: matar el projecte europeu? – juliol de 2015

[/et_lb_toggle] [et_lb_toggle heading=»2014″ state=»close» css_class=»»]

◦ El poliamor, una nova forma d’estimar – gener de 2014

◦ Ment i cos – febrer de 2014

◦ Immigrants en Barcelona – març de 2014

◦ La legalització de les drogues – abril de 2014

◦ Les notícies i els seus efectes a la nostra vida quotidiana – maig de 2014

◦ La política per dins. Experiències del dr. Manel Fernández – juny de 2014

◦ 500 anys en terres de frontera: mestissatge cultural a Nuevo México – juliol de 2014

◦ Què és el temps? – setembre de 2014

◦ La timidesa – octubre de 2014

◦ Emigració i salut mental – novembre de 2014

◦ Aquest país té remei? – desembre de 2014

[/et_lb_toggle] [et_lb_toggle heading=»2013″ state=»close» css_class=»»]

◦ L’amor de la meva vida – gener de 2013
◦ Sobreviure a les TIC – febrer de 2013
◦ La democràcia – març de 2013
◦ La malaltia mental – maig de 2013
◦ La por – juny de 2013
◦ Tècniques de ‘coaching’ – juliol de 2013
◦ El racisme, ahir i avui – setembre de 2013
◦ L’independentisme català – octubre de 2013
◦ Tercer aniversari. Espectacle ‘A flor de piel’ d’Isabela Méndez – novembre de 2013
◦ L’home nou – desembre de 2013

[/et_lb_toggle] [et_lb_toggle heading=»2012″ state=»close» css_class=»»]

◦ Per què la cirurgia estètica? – gener de 2012
◦ La crisi econòmica – febrer de 2012
◦ La crisi econòmica, segona part – març de 2012
◦ La migració espanyola en l’actualitat – abril de 2012
◦ La Felicitat… és possible? – maig de 2012
◦ La Felicitat… és possible? Segona part – juny de 2012
◦ El pas del temps, com el vivim? – juliol de 2012
◦ La nova llei de l’avortament – setembre de 2012
◦ Estem preparats davant la mort? – octubre de 2012
◦ 2n aniversari: Imaginar el futur – novembre de 2012

[/et_lb_toggle] [et_lb_toggle heading=»2011″ state=»close» css_class=»»]

◦ Per a la psiquiatria, ja gairebé ningú és ‘normal’ I – gener de 2011
◦ Per a la psiquiatria, ja gairebé ningú és ‘normal’ II – febrer de 2011
◦ La societat en xarxa està canviant el món? – març de 2011
◦ La bretxa digital – abril de 2011
◦ Home = Dona? – maig de 2011
◦ El decreixement – juliol de 2011
◦ Les dietes – setembre de 2011
◦ El significat de l’autoestima – octubre de 2011
◦ De sobte l’atur. Repercussions psíquiques i socials – novembre de 2011
◦ Sessió del Club de la Tertúlia per acomiadar l’any – desembre de 2011

[/et_lb_toggle] [et_lb_toggle heading=»2010″ state=»close» css_class=»»]

◦ Tv i coneixement? – novembre de 2010

[/et_lb_toggle] [/et_lb_resizable]

<< Trobades Culturals

[et_lb_resizable first_class=»1″] [et_lb_text_block css_class=»»]Encuentro en el que se debaten temas de actualidad desde diversos enfoques, a partir de la intervención de ponentes especializados en los temas a tratar.

Las sesiones están coordinadas por el psicólogo Daniel Rodrigo y se llevan a cabo el último viernes de cada mes. Antes de cada sesión tiene lugar la proyección de una película relacionada con el tema a debatir (18:00 horas). A partir de las 20:00 horas, comienza la tertulia.

Entrada gratuita.

1a Club de la Tertulia copia

[/et_lb_text_block] [/et_lb_resizable] [et_lb_resizable first_class=»1″] [et_lb_toggle heading=»2015″ state=»close» css_class=»»]

◦ El amor, entre el terror y la autenticidad – enero de 2015

◦ El juego responsable – febrero de 2015

◦ ¿Es real el progreso de la humanidad? – marzo de 2015

◦ Siria, una guerra que no se ha de olvidar. Charla con Marc Marginedas – abril de 2015

◦ Child grooming’ y la lucha contra el cibercrimen – mayo de 2015

◦ El sentir del migrante – junio de 2015

◦ Grecia: matar el projecto europeo? – julio de 2015

[/et_lb_toggle] [et_lb_toggle heading=»2014″ state=»close» css_class=»»]

◦ El poliamor, una nueva forma de amar – enero de 2014

◦ Mente y cuerpo – febrero de 2014

◦ Inmigrantes en Barcelona – marzo de 2014

◦ La legalización de las drogas – abril de 2014

◦ Las noticias y sus efectos en nuestra vida cotidiana – mayo de 2014

◦ La política por dentro. Experiencias del dr. Manel Fernández – junio de 2014

◦ 500 años en tierras de frontera: mestizaje cultural en Nuevo México – julio de 2014

◦ ¿Qué es el tiempo? – septiembre de 2014

◦ La timidez – octubre de 2014

◦ Emigración y salud mental – noviembre de 2014

◦ ¿Este país tiene remedio? – diciembre de 2014

[/et_lb_toggle] [et_lb_toggle heading=»2013″ state=»close» css_class=»»]

◦ El amor de mi vida – enero de 2013
◦ Sobrevivir a las TIC – febrero de 2013
◦ La democracia – marzo de 2013
◦ La enfermedad mental – mayo de 2013
◦ El miedo – junio de 2013
◦ Técnicas de ‘coaching’ – julio de 2013
◦ El racismo, ayer y hoy – septiembre de 2013
◦ El independentismo catalán – octubre de 2013
◦ Tercer aniversario. Espectáculo ‘A flor de piel’ de Isabela Méndez – noviembre de 2013
◦ El hombre nuevo – diciembre de 2013

[/et_lb_toggle] [et_lb_toggle heading=»2012″ state=»close» css_class=»»]

◦ ¿Por qué la cirugía estética? – enero de 2012
◦ La crisis económica – febrero de 2012
◦ La crisis económica, segunda parte – marzo de 2012
◦ La migración española en la actualidad – abril de 2012
◦ La Felicidad… ¿es posible? – mayo de 2012
◦ La Felicidad… ¿es posible? segunda parte – junio de 2012
◦ El paso del tiempo, ¿cómo lo vivimos? – julio de 2012
◦ La nueva ley del aborto – septiembre de 2012
◦ ¿Estamos preparados ante la muerte? – octubre de 2012
◦ 2o aniversario: Imaginar el futuro – noviembre de 2012

[/et_lb_toggle] [et_lb_toggle heading=»2011″ state=»close» css_class=»»]

◦ Para la psiquiatría, ya casi nadie es ‘normal’ I – enero de 2011
◦ Para la psiquiatría, ya casi nadie es ‘normal’ II – febrero de 2011
◦ ¿La sociedad en red está cambiando el mundo? – marzo de 2011
◦ La brecha digital – abril de 2011
◦ ¿Hombre = Mujer? – mayo de 2011
◦ El decrecimiento – julio de 2011
◦ Las dietas – septiembre de 2011
◦ El significado de la autoestima – octubre de 2011
◦ De repente el paro. Repercusiones psíquicas y sociales – noviembre de 2011
◦ Sesión del Club de la Tertulia para despedir el año – diciembre de 2011

[/et_lb_toggle] [et_lb_toggle heading=»2010″ state=»close» css_class=»»]

◦ Tv y conocimiento? – noviembre de 2010

[/et_lb_toggle] [/et_lb_resizable]

<< Encuentros Culturales

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.