Club del Mirall

Llistat de temes tractats al Club del Mirall

LA VIDA I ELS SEUS REFLEXOS (16-05-2016) “El mirall reflecteix els diferents personatges que es mostren a través de tu. Així doncs, aprèn a diferenciar entre ells i tu”.   https://elclubdelespejo.blogspot.com.es/2016/05/la-vida-y-sus-reflejos.html LA SOLITUD DE MOLTS […]

Club del Mirall

Resum de la trobada del dia 17.07.2016

El Club del Mirall va tancar la temporada amb un tema, “Les Etapes del viatge”, que resumia les trobades anteriors i que va posar de manifest les diferents sensibilitats sobre el terme “viatge” aplicat a […]

Club del Mirall

Resum de la trobada del dia 20 de maig

El tema principal de la darrera trobada del Club del Mirall va tenir com a protagonista El món arquetípic. Segons C. G. Jung, és l’inconscient col·lectiu, on moren els arquetipus, imatges o ‘representacions’ universals, que […]