Club del Mirall

Resum de la trobada del dia 20 de maig

El tema principal de la darrera trobada del Club del Mirall va tenir com a protagonista El món arquetípic. Segons C. G. Jung, és l’inconscient col·lectiu, on moren els arquetipus, imatges o ‘representacions’ universals, que […]